Umhverfi

Losun gróðurhúsaloftegunda

Vísir Eining 2021 2022
Umfang 1
Eldsneyti skip tCO2íg 21.234 21.004
Kælimiðlar 329 760
       
Umfang 2
Rafmagn tCO2íg 72 60
       
Umfang 3      
Eldsneytis- og orkuframleiðsla tCO2íg 4.966 4.874
Úrgangur tCO2íg 65 26
Flutningur og ferðalög tCO2íg 10
       
Samtals tCO2íg 26.666 26.734

Losunarkræfni gróðurhúsalofttegunda

Vísir Eining 2021 2022
Losunarkræfni orku tCO2í/kWst 3,6 4,3
Losunarkræfni starfsmanna tCO2í/stöðugildi 98,8 99,4
Losunarkræfni á hvern fermetra tCO2í/m2 0,9 1,1
Losunarkræfni m.v. rekstrartekjur tCO2í/þús.kr. 2.571,5 1.977,2
Losunarkræfni á veitt tonn tCO2í/veitt tonn 1,1 1,1

Orkunotkun

Vísir Eining 2021 2022
Heildarmagn beinnar orku kWst 93.898.119 89.391.593
Heildarmagn óbeinnar orku kWst 36.155.950 20.275.400

Orkukræfni

Vísir Eining 2021 2022
Orkukræfni stöðugildi kWst/stöðugildi 347.771 323.311
Orkukræfni rekstrartekjur kWst/þús.kr. 9.055 6.611
Orkukræfni á fermetra kWst/m2 3.066 3.715
Orkukræfni á veitt tonn tCO2í/þús.kr. 1,1 1,1

Samsetning orku

Vísir Eining 2021 2022
Jarðefnaeldsneyti % 72,2 81,5
Endurnýjanleg orka % 27,8 18,5

Vatnsnotkun

Vísir Eining 2021 2022
Kalt vatn rúmmetrar m3 7.769.629 219.373
Heitt vatn rúmmetrar m3 498.193 243.992

Umhverfisstarfsemi

Vísir Eining 2021 2022
Fylgir fyrirtækið formlegri umhverfisstefnu? Já/Nei
Fylgir fyrirtækið sérstökum úrgangs-, vatns', orku- og/eða endurvinnslustefnum? Já/Nei að hluta að hluta
Notar fyrirtækið viðurkennt orkustjórnunarkerfi? Já/Nei Nei Nei

Loftslagseftirlit / stjórn

Vísir Eining 2021 2022
Hefur stjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu? já/nei nei nei

Loftlagseftirlit stjórnenda

Vísir Eining 2021 2022 Athugasemdir
Hefur framkvæmdastjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu? já/nei nei nei

Mildun loftlagsáhættu

Vísir Eining 2021 2022 Athugasemdir
Fjárfestingar í loftlagstengdum innviðum og vöruþróun (þús.kr.) þús. kr. 141.000 0

Félagslegir þættir

Launahlutfall framkvæmdastjóra

Vísir Eining 2021 2022 Athugasemdir
Hlutfall heildarlaunagreiðslu framkvæmdastjóra og miðgildis heildarlaunagreiðslna starfsmanna í fullu starfi. x:1 6,2 4,8
Er þetta hlutfall sett fram af fyrirtækinu í skýrslugjöf til yfirvalda? já/nei nei nei

Launamunur kynjanna

Vísir Eining 2021 2022 Athugasemdir
Hlutfall miðgildis launagreiðslna karla(x) og miðgildis launagreiðslna kvenna í landi X:1 1,13 1,06

Starfsmannavelta

Vísir Eining 2021 2022 Athugasemdir
Árleg breyting starfsmanna í fullu starfi á sjó % 13,6 14,0
Árleg breyting starfsmanna í fullu starfi í landi % 13,0 13,7
Árleg breyting starfsmanna í hlutastarfi, í prósentum % - 3,6
Starfslok % - 8

Kynjafjölbreytileiki

Vísir Eining 2021 2022
Kynjahlutfall innan fyrirtækis í prósentum
Karlar % 76,7 77
Konur % 23,3 23
Önnur kyn % 0 0
Kynjahlutfall í störfum í efsta starfsmannalagi og sem framkvæmdastjórar, í prósentum
Framkvæmdastjóri - karlar (eitt stöðugildi) % 100 100
Yfirmenn deilda - karlar % 50 50
Yfirmenn deilda - konur % 50 50

Hlutfall tímabundinna starfskrafta

Vísir Eining 2021 2022 Athugasemdir
Starfsfólk í fullu starfi % 97,8 94,2
Starfsfólk í hlutastarfi % 2,2 5,8

Aðgerðir gegn mismunun

Vísir Eining 2021 2022
Aðgerðir gegn mismunun Já/Nei

Vinnuslysatíðni

Vísir Eining 2021 2022
Fylgir fyrirtækið þitt stefnu í öryggis- og vinnuverndarmálum? Já/Nei
Tíðni slysatengdra atvika, sem hlutfall af heildarfjölda starfsmanna á sjó % 4,5 3,8
Tíðni slysatengdra atvika, sem hlutfall af heildarfjölda starfsmanna í landi % 8,0 3,7

Hnattræn heilsa og öryggi

Vísir Eining 2021 2022
Fylgir fyrirtækið starfstengdri og/eða hnattrænni stefnu um heilsu og öryggi? Já/Nei

Barna- og nauðungarvinna

Vísir Eining 2021 2022
Fylgir fyrirtækið stefnu gegn barna- og/eða nauðungarvinnu? Já/Nei
Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða nauðungarvinnu einnig til birgja og seljenda? Já/Nei Nei Nei

Mannréttindi

Vísir Eining 2021 2022
Fylgir fyrirtækið þitt mannréttindastefnu? Já/Nei
Ef já, nær mannréttindastefnan einnig til birgja og seljenda? Já/Nei Nei Nei

Stjórnarhættir

Kynjahlutfall í stjórn

Vísir Eining 2021 2022
Hlutfall kvenna í stjórn % 40 40
Hlutfall kvenna í formennsku nefnda % 0 0

Óhæði stjórnar

Vísir Eining 2021 2022
Bannar fyrirtækið forstjóra að finna stjórnarformennsku Já/Nei
Hlutfall óháðra stjórnarmanna % 100 100

Kaupaukar

Vísir Eining 2021 2022
Fá framkvæmdastjórar formlegan kaupauka fyrir að ná árangri? Já/Nei Nei Nei

Kjarasamningar

Vísir Eining 2021 2022
Hlutfall starfsmanna fyrirtækisins í prósentum sem fellur undir almenna kjarasamninga % 99,3 98,5

Siðareglur birgja

Vísir Eining 2021 2022
Ber seljanda þínum eða birgjum að fylgja siðareglum? Já/Nei Nei Nei

Siðferði og aðgerðir gegn spillingu

Vísir Eining 2021 2022
Fylgir fyrirtækið þitt stefnu um siðferði og/eða aðgerðum gegn spillingu? Já/Nei
Ef já, hve hátt hlutfall starfsfólks hefur formlega vottað að það fylgi stefnunni? % 0 0

Persónuvernd

Vísir Eining 2021 2022
Fylgir fyrirtækið þitt stefnu um persónuvernd Já/Nei
Hefur fyrirtækið þitt hafist handa við að fylgja GDPR reglum? Já/Nei

Sjálfbærniskýrsla

Vísir Eining 2021 2022
Gefur fyrirtækið þitt út sjálfbærniskýrslu? Já/Nei
Eru gögn um sjálfbærni að finna í skýrslugjöf til yfirvalda? Já/Nei Nei Nei

Starfsvenjur við upplýsingagjöf

Vísir Eining 2021 2022
Veitir fyrirtækið þitt upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila með skipulögðum hætti? Já/Nei Nei Nei
Leggur fyrirtækið þitt áherslu á tiltekin heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (UN SDGs)? Já/Nei
Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur skýrslu um framvindu heimsmarkmiða SÞ? Já/Nei Nei Nei

Gögn tekin út/sannreynd af þriðja aðila

Vísir Eining 2021 2022
Er upplýsingagjöfin þrín um sjálfbærni árituð eða endurskoðuð af þriðja aðila? Já/Nei Nei Nei